• Hỗ trợ
  • Hỗ trợ kinh doanh

   Mr.Sanh (08)38132700
   0903.84.52.78
   Email

  • Hỗ trợ kỹ thuật

   Mr.Tú (08)38132701 Email

Phần mềm nhân sự

Chuyên nghiệp, dễ sử dụng, từ tính lương cho công ty nhỏ đến giải pháp tổng thể cho doanh nghiệp lớn

Phần mềm quản lý bệnh viện

Một giải pháp quản lý bệnh viện hoàn hảo

Quản lý lương công nhân

Các dữ liệu cập nhật điều được tìm kiếm theo từng chức năng, người sử dụng có thể lọc theo thời gian, chứng từ, thông tin chi tiết...

Quản lý bán hàng

Quản lý Bán hàng trong các doanh nghiệp là công việc quan trọng, đòi hỏi bộ phận Quản lý phải tiến hành nhiều nghiệp vụ phức tạp

Phan mem quan ly tong the nguon nhan luc
Quản lý hồ sơ miễn phí, sản phẩm đóng gói giá rẻ cài bảng lương riêng và phần mềm phát triển theo yêu cầu đặc thù

 • Với kinh nghiệm nhiều năm xây dựng và triển khai phần mềm quản lý nhân sự SV.HRIS theo yêu cầu đặc thù cho nhiều loại hình doanh nghiệp, chúng tôi đã phát triển sản phẩm vừa chạy trên môi trường web (ứng dụng web) và phần mềm ứng dụng.
 • Phần mềm ứng dụng SV.HRIS đóng gói giả rẽ nhưng chuyên nghiệp, cài đặt bảng công và bảng lương chi tiết riêng với chi phí thấp nhất mà không phải xây dựng dự án đặc thù.
 • Với nhu cầu xây dựng phần mềm nhân sự theo đặc thù riêng của doanh nghiệp bạn thì chúng tôi tự tin đã có kinh ngiệp xây dựng phần mềm cho nhiều loại hình doanh nghiệp và đã phát triển sản phẩm Core SV.HRIS có nhiều tính động để tùy chỉnh theo yêu cầu khách nhanh nhất mà không phải chỉnh sửa source code nhiều, điều này quyết định sự thành công của dự án.

Phan mem quan ly tong the benh vien
Giải pháp quản lý toàn diện các nghiệp vụ hoạt động bệnh viện một cách tổng thể, toàn diện và chặc chẽ theo từng phòng ban

 • Tin học hoá các nghiệp vụ quản lý cho toàn bệnh viện.
 • Toa thuốc, bệnh án, tờ điều trị điện tử
 • Đáp ứng nghiệp vụ theo từng phòng ban/khoa phòng trong bệnh viện, liên kết số liệu giữa các phòng ban chức năng và phòng tài vụ.
 • Quản lý chặt chẽ thông tin bệnh nhân và thông tin bệnh án của bệnh nhân.
 • Tự động tổng hợp số liệu sử dụng cho bệnh nhân để lập phiếu thanh toán tiền đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ, chống thất thu.