• Quản lý nhân sự - Chấm công


  • Chấm công:

  • Giải quyết triệt để, chính xác bài toán chấm công giúp quản lý nguồn lực sản xuất một các hiệu quả nhất, kết xuất số liệu tính lương chính xác, nhanh chóng:

   1. Các khoản phụ cấp

   2. Thông tin về ngày công, làm thêm giờ, phụ cấp làm đêm

   3. Các thông tin về tiền cơm, chuyên cần, ..

   4. Các khoản thu nhập bất thường hằng tháng, ..

   5. Tính lương, kết xuất bảng lương, khoá bảng lương,…

   6. Tính thưởng, tháng lương 13

   7. Các báo cáo thống kê tiền lương và hỗ trợ số liệu cho kế toán

  Phần mềm nhân sự
  • Thiết lập và phân ca làm việc

   1. Cho phép thiết lập các ca làm việc (giờ vào, giờ ra, giờ nghỉ, giờ OT, ..)

   2. Xác định ca mặc định cho nhân viên, phòng ban, tổ nhóm

   3. Gán ca làm việc theo ngày, thao tháng, xem bảng phân ca

  Phần mềm nhân sự

  • Kết nối dữ liệu với máy chấm công

   1. Cho phép xác lập mã thẻ của nhân viên (mã thẻ có thể khác mã nhân viên và có thể thay đổi)

   2. Tải số liệu từ máy chấm công: các máy chấm công đều có phần mềm hỗ trợ đi kèm, dữ liệu từ máy là dữ liệu thô do vậy cần kết xuất số liệu này qua file text trung gian sau đó chuyển vào phần mềm từ file text này. Nếu dùng sử dụng các máy mới (thẻ từ, vâng tay) thì phần mềm hỗ trợ kèm theo máy đã lưu vào cơ sở dữ liệu (thường là access) thì phần mềm sẽ tự động lấy số liệu mà không cần phải tải nữa.

   3. Xử lý số liệu: từ dữ liệu thô của máy chấm công là mã thể, thời gian, kết hợp với phân ca để chuyển thành giờ vào, giờ ra, loại bỏ các dữ liệu trùng (nhân viên quẹt nhiều lần cùng lúc)

  • Xử lý, chỉnh sửa số liệu

   1. Đây là chức năng quan trọng nhất trong phần chấm công

   2. Cho phép lọc, tìm kiếm thông về thời gian ra vào của nhân viên

   3. Cung cấp nhiều điều kiện để lọc số liệu (xem hình)

   4. Liên kế số liệu với thông tin đang ký nghỉ của chức năng quản lý các ngày nghỉ, nghỉ phép năm.

   5. Hỗ trợ xử lý các số liệu bất hợp lệ, số liệu thiếu

   6. Kết xuất số liệu sang excel

  Phần mềm nhân sự

  Phần mềm nhân sự

  • Quản lý làm ngoài giờ

   1. Đăng ký làm việc ngoài giờ cho nhân viên theo ngày

   2. Đăng ký và hiển thị tổng hợp đăng ký làm việc ngoài giờ theo tháng.

   3. Tính số giờ làm việc OT dựa vào thông tin đăng ký và giờ quẹt thẻ.

   4. Tính toán và phân loại giờ OT theo hệ số để cung cấp số liệu chính xác cho bộ phận tính lương và phụ cấp ca đêm (OT100 (nếu ngày thứ 7 nghỉ) OT150, OT200, OT180, OT200, OT230, OT300, OT330)

   5. Hiển thị OT trong bảng tổng hợp chấm công tháng

  Phần mềm nhân sự

  • Quản lý các loại ngày nghỉ

   1. Thiết lập danh mục các laọi ngày nghỉ va các thông tin cho từng loại ngày nghỉ (loại ngày nghỉ, số ngày tối đa, nghỉ tính được tính công, ..)

   2. Đăng ký thông tin ngày nghỉ cho nhân viên (nghỉ phép năm, thai sản, ốm đâu, ..).

   3. Quản lý nghỉ phép năm.

   4. Hiển thị số ngày đã nghỉ trong năm, số ngày tối đa được hưởng.

   5. Tự động tính phép thâm niên (cứ 5 năm làm việc được cộng 2 ngày phép)

   6. Số ngày phép năm cũ được chuyển sang nếu có

   7. Tính phép theo thời điểm nếu công ty có nhu cầu (ví dụ giả sử đến tháng 8 thì nhân viên chỉ được nghỉ tối đa là 8 ngày, phép năm với nhân viên mới chưa làm đủ năm)

   8. Cho phép xử lý nghỉ phép nữa ngày một cách nhanh chóng, thuận tiện.

  • Xử lý ngoại lệ, tổng hợp công tháng

   1. Xử lý các loại nghỉ nữa ngày

   2. Xử lý các trường hợp cộng thêm giờ công ngoại lệ

   3. Xử lý cho phép cộng thêm giờ làm ngoài giờ ngoại lệ (làm OT vào giờ nghì buổi trưa,..)

   4. Xử lý ngoại lệ 1 ngày làm có x giờ làm việc (100% lương) và y giờ nghỉ chờ việc/ hết hàng/ mất điện (hưởng 70% lương), thể hiện thông tin này ở bảng tổng hợp công.

   5. Tính tổng hợp ngày công, OT cho cả tháng để lên bảng tổng hợp công

  Phần mềm nhân sự

  • Kết xuất số liệu báo cáo

   1. Bảng tổng hợp công

   2. Bảng phân ca làm việc

   3. Bảng đăng ký OT

   4. Hiện diện cá nhân

   5. Chi tiết làm việc ngoài giờ

   6. Báo các danh sách nhân viên nghỉ các loại phép

 • Chức năng
  Sản phẩm khác